Contact gegevens

U kunt ons bereiken via: info@lahntalbahn.nl

We zijn (weer) verhuist.
Ons nieuwe adres is:
Genielaan 4 te Alphen aan de Rijn.

Maandagavond van 19.30 tot 22.30 uur is er clubavond.

Correspondentieadres:

  • Dhr. A.F.M. van Mill – Didden
  • Monseigneur van Steelaan 448
  • 2273 GC Voorburg
  • e-mail secretaris@lahntalbahn.nl
  • tel. 06-51715151

Bankrekening: IBAN: NL46 RBRB 0850 0632 64  t.n.v. Lahntalbahn Modelspoor Vereniging

Ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nr: 272 884 08 10